Alexandra Stevenson y Li Yuan reportaron desde Hong Kong; Raymond Zhong, desde Beijing.